POPRAVKA I SERVIS KLIMA

profesionalna rešenja

Klima uređaj kontroliše temperaturu u kabini automobila. Osim temperature, smanjuje i vlažnost vazduha. Može se koristiti i za brže odmagljivanje stakala u autu tokom hladnog vremena, jer isušuje vazduh. Da bi ste umeli da pravilno da koristite auto klimu i da izbegnete pojavu neprijatnih mirisa, bilo bi dobro da se upoznate sa principom na kom radi klima uređaj u automobilu.

Klima uređaji u automobilima su nekada koristili gas koji je poznat pod imenom Freon R-12, ali je danas u upotrebi gas sa oznakom Freon R-134a. zbog štetnosti freona po ozonski omotač zemlje čak se i uređaji u starijim automobilima danas pune novijim, bezbednijim gasom.

Postoje dve vrste upravljanja klima uređajima: manuelno i automatsko.

Manuelno upravljanje podrazumeva da korisnik upravlja sistemom. On bira nivo komfora koji želi da postigne i podešava sistem da bi došao do tog nivoa.

Automatsko upravljanje podrazumeva da radom klima uređaja upravlja računar. On u obzir uzima različite parametre, kao što su spoljna i unutrašnja temperatura...

Auto servis Citroen vozila Beograd

Klima uređaji su zatvoreni sistemi, koji imaju dve strane: stranu visokog pritiska i stranu niskog pritiska. Stranu visokog pritiska čine kompresor, hladnjak (kondenzator), isušivač vlage i cevi između njih. Stranu niskog pritiska čine ekspanzioni ventil, isparivač i cevi između njih.
Najvažniji delovi sistema klima uređaja u automobilu su:

  • kompresor
  • ekspanzioni ventil
  • hladnjak (kondenzator)
  • ventil, isparivač
  • strana visokog pritiska
  • strana niskog pritiska

Search