Popravka i servis klima

PROFESIONALNA REŠENJA

Klima uređaj kontroliše temperaturu u kabini automobila. Osim temperature, smanjuje i vlažnost vazduha. Može se koristiti i za brže odmagljivanje stakala u autu tokom hladnog vremena, jer isušuje vazduh. Da bi ste umeli da pravilno da koristite auto klimu i da izbegnete pojavu neprijatnih mirisa, bilo bi dobro da se upoznate sa principom na kom radi klima uređaj u automobilu.

Klima uređaji u automobilima su nekada koristili gas koji je poznat pod imenom Freon R-12, ali je danas u upotrebi gas sa oznakom Freon R-134a. zbog štetnosti freona po ozonski omotač zemlje čak se i uređaji u starijim automobilima danas pune novijim, bezbednijim gasom.

Servis klima se radi Valeo Climfill Easy, potpuno automatskom mašinom najnovije generacije za servisiranje klima uređaja na svim tipovima sistema.
Nakon svakog završenog servisa mašina stampa izveštaj sa tačnim podacima o količini sipanog freona, ulja i UV boje.
Vizuelna provera curenja sistema za klimu, vizuelna provera filtera kabine, servis klime (izvlačenje gasa, provera sistema i vakumiranje, punjenje sistema) , dezinfekcija klime.

Postoje dve vrste upravljanja klima uređajima: manuelno i automatsko.

Manuelno upravljanje podrazumeva da korisnik upravlja sistemom. On bira nivo komfora koji želi da postigne i podešava sistem da bi došao do tog nivoa.

Automatsko upravljanje podrazumeva da radom klima uređaja upravlja računar. On u obzir uzima različite parametre, kao što su spoljna i unutrašnja temperatura…

Klima uređaji su zatvoreni sistemi, koji imaju dve strane: stranu visokog pritiska i stranu niskog pritiska. Stranu visokog pritiska čine kompresor, hladnjak (kondenzator), isušivač vlage i cevi između njih. Stranu niskog pritiska čine ekspanzioni ventil, isparivač i cevi između njih.
Najvažniji delovi sistema klima uređaja u automobilu su:

kompresor
ekspanzioni ventil
hladnjak (kondenzator)
ventil, isparivač
strana visokog pritiska
strana niskog pritiska

U zavisnosti od stanja i starosti autoklime, servis i popravka mogu da koštaju od par hiljada dinara (čišćenje sistema ili dopuna) do više od 150 evra ako treba da se menja neki važan deo, npr. kompresor.

Servis klime obuhvata kompletan pregled klima sistema, dezinfekciju + antibakterijsko čišćenje i dopunu freona u slučaju da nedostaje. 

Pravilo je da se za vozila do 5 godina starosti, servis klime radi svake 2 godine, a za starija vozila, jednom godišnje. U slučaju da prelazite više od 25 hiljada kilometara godišnje, provera klime je izuzetno važna.

Moguće je da je oštećen neki od mehaničkih delova klima sistema, bitno je da što pre dođete u servis.

Najverovatnije je klima ostala bez gasa ili je neki od elemenata sistema u kvaru, obavezno je da posetite servis čim primetite slabiji rad klime.