Dijagnostika- Citroen i Peugeot

KVALITETNA DIJAGNOSTIKA

Kvalitetna dijagnostika vodi pravo ka efikasnoj popravci vozila.

Auto dijagnostika je neophodna za servisiranje najnovijih generacija vozila

Danas su vozila opremljena sofisticiranim elektronskim sistemima koji zahtevaju od servisera upotrebu raznovrsnih mernih i dijagnostičkih uređaja.

Zašto je potrebna kompjuterska auto dijagnostika?

Proizvođači u savremena vozila ugrađuju elektronske sisteme koji prate rad vozila i blagovremeno signaliziraju neispravnost u radu. Ugrađen računar prati rad elektronskih senzora, beleži različite događaje i neispravnosti i blagovremeno signalizira putem sijalica na komandnoj tabli ili onemogućava rad vozila.

Detekcija kvara je nezamisliva bez pomoći dijagnostičkih uređaja koji preuzimaju podatke iz računara vozila. Upotreba auto dijagnostike, poznavanje rada vozila i pojedinih komponenti uz nezaobilazno iskustvo, predstavljaju ključ uspeha pronalaska i otklanjanja kvara na automobilu.

Koliko često?

Auto dijagnostika se koristi u slučajevima kada nam računar na vozilu signalizira kvar, neispravnost nekog dela ili celog sistema. Najčešće je to upaljena narandžasta lampica sa simbolom motora ili natpis „Check Engine“ na instrument tabli. Upozorenje koje nam kompjuter signalizira ne daje detalje o problemu. Jedino obučeni operateri uz pomoć kompjuterske dijagnostike mogu dati precizan odgovor koji je uzrok problema.

Naš Auto Servis raspolaže orginalnim Citroen i Peugeot dijagnostičkim uređajima koji omogućavaju detekciju kvara i pomažu mehaničaru da Vam predoži adekvatno rešenje.