Vulkanizerske usluge

vulkanizer dm auto servis (9)

SIGURAN OSLONAC NA PUTU

Vulkanizerske usluge podrazumevaju montažu i demontažu točkova i guma kod putničkih i lakih teretnih vozila, dijagnostiku ispravnosti odnosno geometriju felni i guma, balansiranje, krpljenje guma, kao i duvanje guma azotom.

Krpljenje guma

Flekica sa hladnom vulkanizacijom

Nedostaci krpljenja gume flekicama toplom vulkanizacijom eliminišu se ovom metodom. Postupak krpljenja podrazumeva da se flekica za gumu pričvrsti cementnim lepkom. Ovim se ostvaruje kvalitetno začepljenje gume. Mana ovog postupka je (kao i u slučaju tople vulkanizacije) što se mesto proboja gume ne tretira. Time se ostavlja mogućnost da nečistoće i voda prodru u pukotinu, prošire je i eventualno dovedu do većih oštećenja gume. Hladna vulkanizacija se preporučuje za oštećenja nepravilnog oblika gde pečurka ne može da se primeni.

Pečurka (kišobran)

Krpljenje gume pečurkom je najpouzdaniji način sanacije rupa na gumi. Pečurka je fleka sa integrisanim čepom koji se izvlači iznutra i popunjava rupu u gumi i na taj način sprečava prodiranje vode i prljavštine u oštećeno mesto.

Montaža/demontaža točkova

Demontaža točkova podrazumeva skidanje a montaža postavljanje točkova na vozilo. Veoma bitno da oni budu pravilno montirani.

Usluga obuhvata:

Podizanje vozila dizalicom
Odvrtanje šrafova
Skidanje točkova sa vozila
Provera zavrtanja (ili navrtki)
Uklanjanje rđe i prljavštine sa površine za montažu
Provera pozicija točkova.
Postavljanje točkova na vozilo
Zavrtanje šrafova
Spuštanje vozila sa dizalice
Pravilna instalacija zahteva da zavrtanj (ili navrtka) bude stegnut silom koja je preporučena za vaše vozilo.Montaža/demontaža guma podrazumeva skidanje starih (ili sezonskih) guma sa felne i montažu novih (ili sezonskih) na felnu.


Usluga obuhvata:

demontaža stare gume sa felneprovera dimenzije gume
provera iskrivljenosti i eventualna oštećenja felne
postavljanje ventilaprovera usmerenosti gume
postavljanje gume na felnu
pumpanje gume